સભ્ય હક્ક

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
સભ્ય પસંદ કરો  
View user groupsViewing user groups of user Yogesh (ચર્ચા | યોગદાન)

સભ્યપદ: Bulk pushers, પ્રશાસકો, checkuser, editor, File pushers, ઇન્ટરફેસ પ્રબંધકો, nuke, Pushers, નાબૂદકર્તા, પ્રબંધકો

સામે દર્શાવેલા જૂથના અભિપ્રેત સભ્ય: સ્વચાલિત માન્ય સભ્ય

સભ્ય હક્ક માહિતિ પત્રક